Depannages elektriciteit

Een veilige elektrische installatie is goed beveiligd tegen overbelasting en lekstromen. Niets is echter zo vervelend als de elektriciteit in uw woning regelmatig uitvalt. De oorzaak ligt soms voor de hand. We helpen u telefonisch op weg om eventueel zelf het probleem op te sporen zodat u voorlopig weer elektriciteit hebt. Veelal is een defect aan een toestel de oorzaak, en niet de huisinstallatie zelf. Blijft het probleem aanhouden, dan komen we ter plaatse om de fout op te sporen.

Waar nodig wordt melding gemaakt van gebreken of defecten aan de installatie zodat deze na overleg kunnen worden aangepakt.

Neem telefonisch contact op voor dringende depannages op 059/27 82 34.
Als elektricien zijn wij hoofdzakelijk actief in de regio Gistel-Oudenburg-Ichtegem-Koekelare-Middelkerke-Oostende.

De meest voorkomende problemen:

Kortsluiting:

één of meerdere zekeringen (“plombs”) of automaten slaan af. Na het terug inschakelen slaan ze bijna onmiddellijk terug af. Dit wijst op een kortsluiting in die bewuste kring, of een overbelasting van die kring. Indien mogelijk: ontkoppel alle verbruikers van die kring en probeer terug de zekering in te schakelen. Blijft deze echter afslaan, dan is er een probleem met de installatie.

Mogelijks slaat ook de hoofdzekering van de elektriciteitsteller (ook wel “Teco”) uit. Dit kan mogelijks veroorzaakt worden door een overbelasting van een of meerdere lijnen (of “fasen”)

Verdeelbord met automaten en verliesstroomschakelaars

Verdeelbord

Verlies:

de verliesstroomschakelaar of differentieel in het verdeelbord slaat af. Na het terug inschakelen slaat deze bijna onmiddellijk terug af.

Stappenplan opsporen oorzaak verliesstroom:

Dit stappenplan stelt de particuliere gebruiker in staat de oorzaak van het verlies op te sporen en (een deel van) de installatie terug in gebruik te nemen.

  1. Schakel alle automaten of zekeringen uit.
  2. Schakel de verliesstroomschakelaar terug in. Slaat deze terug af, dan is de verliesstroomschakelaar defect. Zo niet, vervolg de procedure.
  1. Schakel één voor één de automaten terug in. Slaat de verliesstroomschakelaar af kort na of tijdens het inschakelen van een zekering, dan situeert het probleem zich in die kring.
  1. Maak, indien mogelijk, alle verbruikers los van die kring. Denk hierbij aan het ontkoppelen van toestellen uit het stopcontact. Probeer de verliesstroomschakelaar terug in te schakelen.
    Lukt dit? Dan is een van de verbruikers de boosdoener. Voer stap 5 uit.

    Lukt dit niet? Dan is er een verliesstroom in de leidingen. Verder uit te zoeken door een elektricien.

  2. Sluit één voor één de toestellen terug aan op het stopcontact. Als daarbij de verliesstroomschakelaar afslaat, is dat bewuste apparaat defect. Apparaat laten nakijken of vervangen.

Voor problemen met de aansluiting en elektriciteitsteller verwijzen wij naar Fluvius, de netbeheerder.